DĚTI

Pro děti připravujeme mnoho různých aktivit. Dopoledne bude soustředěné na předškolní děti, odpoledne pak na školní děti a teenagery. Rozvrh se připravuje a bude finalizován v listopadu, kroužky budou postupně pčibývat. 

Aktivity, které jsou vyvěšené v rozvrhu jsou již potvrzené a můžete se do nich již teď registrovat přes náš email cihelna198@centrum.cz

Můžete si váš email u nás také zaregistrovat, aby se k Vám všechny novinky dostávaly bez prodlení. Dáte nám tím navíc vědět, o jaké aktivity pro děti byste měli v Cihelně zájem a my se budem snažit je zorganizovat.

Vždy maximálně 10 děti ve skupině, u některých aktivit pouze 6! 

Pravidelné kroužky:

Gymnastika - středy 15:00 menší děti, 16:10 větší děti

Gymbally rodiče a děti - pátky 10:00 krom posledního v měsíci

Joga pro maminky s miminky - úterky a čtvrtky 10:30


Cvičení pro rodiče a děti na gymballech -každý pátek krom toho posledního v měsíci, vede Martina Sasková, zkušená lektorka z Roztok


Gymnastika  mladší a starší školní děti - pod záštitou Sport Academy


Joga pro maminky s miminky - vede Kateřina Marková, pro maminky s miminky, ale klidně i bez miminek


Step (americký)- děti 7 - 12 let, plánuje se od října 2019, o co přesně jde se můžete podívat na videu v odkaze:


Dramatický kroužek - vede vystudovaný drama pedagog  MGA. Bára Horáčková, absolventka DAMU a letorka ZUŠ, divadelní a dětský svět je doslova její vášní. Dramatická výchova u dětí rozvíjí jak dovednosti, jež se dají nazvat divadelními (uvěřitelnost hereckého projevu, divadelní pohyb, mluva, ovládání myzanscény jeviště, režijní a dramaturgické dovednosti, souhra se spoluhráčem, improvizace, práce s materiálem, scénografie, ...), tak esteticky kultivuje jejich projev. Učí vládnout slovu, pohybu, postoji těla, srozumitelnosti a sdělnosti.

Učí mít vzah k umění jako takovému, porozumět mu, užít si ho.

Dále drama rozvíjí osobnost dítěte v oblasti fantazie, myšlení, cítění, prožívání, rozhodování nebo plánování.

Pomáhá osvojit si prosociální chování, tedy naučit se empatii, efektivní komunikaci a spolupráci.

To vše si děti osvojují skrze hravost a tvořivost, kterou nabízejí dramatické a divadelní metody a techniky. 

PRIPRAVUJE SE!!Kurz šití na stroji - nárazově, vždy vymyslíme pěkný projekt, šicí stroje budou k dispozici, sledujete náš FB, 

12 -100 let, povede Irena Drahotínská (i když spodní věkovou hranici necháme na posouzní vám, kdo je šikovný a vydrží se soustředit už v 8 letech, tak jste vítáni)


Hlídání menších dětí - pro maminky i tatínky, kteří si chtějí jít zacvičit v úterý v 16:30 jogu, je zajištěno hlídání. Podmínkou je aby byly schopné bez vás chvíli vydržet a počítat s tím, že když to nebude prostě zrovna jejich den, tak se vrátí rodičům do péče na úkor dokončení lekce. Ale budeme se určitě snažit, aby se to nestalo. Nárazové hlídání je zajištěno také díky Andree Bartošové na objednání i mimo naše lekce za 120Kč na hodinu.